Ψηφιακές Συλλογές & Εφαρμογές

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσβαση στον Πολιτισμό και τη Γνώση

O Σύνδεσμος Υποτρόφων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης – Α.Μ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ» (κωδ. ΣΑΕ 2013ΣΕ01480018), που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή), υλοποίησε μια σειρά ενεργειών που αποσκοπούν:

α) στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της Ελληνικής Βιβλιοθήκης του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης,

β) στην ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που θα συμβάλλουν στην προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης στα θέματα των εικαστικών τεχνών, του θεάτρου, του χορού και της μουσικής.

Τα αποτελέσματα του Έργου αφορούν στους παρακάτω άξονες:

Διαδικτυακές Πλατφόρμες για τα Γράμματα

Διαδικτυακές Πλατφόρμες για τις Tέχνες

Όλες οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες στα παρακάτω links:

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Onassis.Xronologio

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Onassis.Odisia