Συλλογή

Συμεών, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Τοῦ μακαρίου Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Τὰ Ἅπαντα... ἐπιστασία Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη..., Λειψία [= Βιέννη, Ἰωσὴφ Βαουμάιστερ], 1791.
Είδος Αντικειμένου: Πρόλογος - Αφιερωματικό σημείωμα