Συλλογή

Μανουὴλ Μοσχόπουλος. Περὶ Σχεδῶν ἤτοι Γραμματικὴ..., Βιέννη, Ἰωσὴφ Κουρζβέκ, 1773.
Πρώτη ἔκδοση τοῦ Περὶ Σχεδῶν ἀπὸ τὸν Δ. Χαλκοκονδύλη γύρω στὸ 1494, ἐνῶ ἡ παρούσα χρηματοδοτήθηκε ἀπὸ τὸν Κ. Φιλιππίδη, μὲ ἐπιμελητὴ τὸν ὑπογράφοντα τὰ προλογικὰ σημειώματα μὲ τὰ ἀρχικὰ «Μ.Π.Γ., ὁ Σιατιστεύς»: δηλαδὴ Μιχαὴλ Παπᾶς Γεωργίου. Ὁ Παπαγεωργίου (1727-1796) μαθήτευσε κοντὰ στὸν Παΐσιο, μετέπειτα ἐπίσκοπο Παραμυθίας καὶ ὁλοκλήρωσε τὶς φιλοσοφικές του σπουδὲς στὰ Γιάννενα δίπλα στὸν Ε. Βούλγαρη. Στὴ συνέχεια ταξίδεψε στὴ Δύση, διδάχθηκε γερμανικὰ καὶ λατινικὰ καὶ κατέληξε στὴ Βιέννη, ὅπου ἀπὸ τὴ θέση τοῦ καθηγητῆ τῆς ἑλληνικῆς δίδαξε Ἕλληνες καὶ κληρικοὺς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Συνδέθηκε μὲ δεσμοὺς φιλίας μὲ τὸν ἐπιστάτη τῆς Αὐτοκρατορικῆς Βιβλιοθήκης.
Σχήμα: 19,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [16]+324+2 χ..
Βιβλιογραφία: BH III/2 (795) • ΠΑΠ Ι, 4329
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: