Συλλογή

Ἰωάννης Τζανέτος. Κατὰ Ὠκέλου περὶ τῆς τοῦ παντὸς φύσεως..., Βιέννη, Ἰωσὴφ Βαουμάιστερ, 1787.
Πρώτη ἔκδοση τοῦ Περὶ τῆς παντὸς φύσεως, τὸ 1539, ἐνῶ ἡ παρούσα κυκλοφόρησε καὶ μὲ τὴ γαλλικὴ μετάφραση ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Βεντότης, πρώτη μάλιστα στὴ γλώσσα αὐτή. Τὸ ἔργο αὐτό, πόνημα τοῦ ἄρχοντα μέγα κλτζιάρη Ι. Τζανέτου, ποὺ καταγόταν ἀπὸ τὴν οἰκογένεια τοῦ Ι. Λέσβιου, εἶναι ἀφιερωμένο στὸν αὐθέντη Οὐγγροβλαχίας Νικόλαο Μαυρογένη. Ὁ Λευκανὸς Ὤκελος, μαθητής, πιθανόν, τοῦ Πυθαγόρα, δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ἔγραψε τὸ ἐν λόγῳ σύγγραμμα· στὸ προσκήνιο τὸν ἐπαναφέρει ἀρχικὰ ὁ Φίλων ὁ Βυζάντιος, ἀναφορικὰ μὲ τὴν αὐθεντικότητα ἐπιστολῶν τοῦ Ἀρχύτα μὲ τὸν Πλάτωνα.
Σχήμα: 19,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [8]+301+1 χ..
Βιβλιογραφία: BH III/2 (1202) • ΠΑΠ Ι, 5874
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο