Συλλογή

Νόμος τῆς Ἐπιδαύρου, ἤτοι Προσωρινὸν πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἄστρει τῇ ΙΓ´ Ἀπριλίου ΑΩΚΓ´ καὶ Γ´ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας, Ὕδρα 1824.
Σχήμα: 15,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 54
Βιβλιογραφία: Ἠλιού, 19ος αἰ. Β´, 1824.40
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: