Συλλογή

Hesychius. Ἡσυχίου Λεξικὸν... [Edited by Markos Mousouros], Venice, Aldus Manutius, August 1514.
Είδος Αντικειμένου: Πρόλογος - Αφιερωματικό σημείωμα