Συλλογή

Θεόφιλος Κορυδαλλεύς. Τοῦ Σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου Κορυδαλλέως... Ἔκθεσις περὶ Ἐπιστολικῶν Τύπων... καὶ Ἀφθονίου Προγυμνάσματα καὶ... Ἔκθεσις περὶ ῾Ρητορικῆς... ἐπιμελείᾳ Ἀμβροσίου... Παμπέρεως..., Ἅλλη τῆς Σαξονίας, Τυπογραφία Βάερ, 1768.
Ἐπανέκδοση τῆς πρώτης ἔκδοσης τοῦ 1625.
Σχήμα: 17,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [6]+212+6 χ..
Βιβλιογραφία: BH III/2 (93) • ΠΑΠ Ι, 3205
Ενότητα: Νεοελληνική Γραμματεία - Νεοελληνική Λογοτεχνία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο