Συλλογή

Ἑλληνικὴ Νομαρχία Ἤτοι Λόγος Περὶ Ἐλευθερίας... παρὰ Ἀνωνύμου τοῦ Ἕλληνος..., Ἰταλία, 1806.Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ ἀνώνυμου καὶ ψευδεπίγραφου ἐκδοτικὰ πονήματος. Στὴ Νομαρχία καταγράφεται ἕνα ὀργανόγραμμα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἐξόρμηση τοῦ ἑλληνισμοῦ ὥστε νὰ ἀποκτήσει τὴν ταυτότητά του. Καταδικάζεται ὁ ἀνώτερος κλῆρος γιὰ δεισιδαιμονία καὶ πνεῦμα συναλλαγῆς καὶ ψέγονται οἱ ἀδιάφοροι, ὅσοι δηλαδὴ παραμένουν ἀπαθεῖς στὶς προσπάθειες τοῦ Γένους.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση αὐτοῦ τοῦ ἀνώνυμου καὶ ψευδεπίγραφου ἐκδοτικὰ πονήματος, ποὺ γράφτηκε ἴσως ἀπὸ τὸν Γεώργιο Καλαρᾶ. Στὴ Νομαρχία καταγράφεται ἕνα ὀργανόγραμμα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἐξόρμηση τοῦ ἑλληνισμοῦ ὥστε νὰ ἀποκτήσει τὴν ταυτότητά του. Καταδικάζεται ὁ ἀνώτερος κλῆρος γιὰ δεισιδαιμονία καὶ πνεῦμα συναλλαγῆς καὶ ψέγονται οἱ ἀδιάφοροι, ὅσοι δηλαδὴ παραμένουν ἀπαθεῖς στὶς προσπάθειες τοῦ Γένους.
Σχήμα: 15 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. 2 λ.+266
Βιβλιογραφία: Ἠλιού, 19ος Α´, 1806.28
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Ολόκληρο βιβλίο
Δείτε το ψηφιοποιημένο βιβλίο: